Risknivå

Att fondspara innebär alltid en osäkerhet om hur fondens värde kommer att utvecklas eftersom fondkursen är beroende av kursutvecklingen på de värdepapper som fonden placerar i. Olika fonder har olika risknivåer.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

En fonds risknivå är ett mått på hur mycket fondens andelsvärde varierar över tiden. Ju större variationerna är, desto högre risk har fonden. Bilden nedan visar förenklat hur olika typer av fonder kan placeras i en risktrappa.

Risknivå vad gäller fonder

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 

Huvudregeln är:
Hög risk = risk för förlust, men också chans till högre avkastning. 
Låg risk = mindre risk för förlust, men också mindre chans till hög avkastning.
 
Prognos om värdepapprets framtida avkastning
Att placera i värdepapper innebär alltid en risk eftersom priset på värdepapper grundar sig på en prognos om värdepapprets framtida avkastning. Sådana prognoser är alltid förknippade med okända faktorer som till exempel konjunktursvängningar, krig, politiska kriser och valutasvängningar. Det går alltså inte att säkert veta hur utvecklingen blir. Ju fler okända faktorer det finns i bedömningen, desto större är risken att prognosen inte är rätt. Risken att förlora kapitalet är alltså högre.
 
Å andra sidan, om prognosen är god och den visar sig vara rätt, så får man bra avkastning. Det är denna chans till bra avkastning som ska uppväga risken man tar att förlora hela eller delar av det satsade kapitalet.
 

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar