Risknivå

Att fondspara innebär alltid en osäkerhet om hur fondens värde kommer att utvecklas eftersom fondkursen är beroende av kursutvecklingen på de värdepapper som fonden placerar i. Olika fonder har olika risknivåer.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

En fonds risknivå är ett mått på hur mycket fondens andelsvärde varierar över tiden. Ju större variationerna är, desto högre risk har fonden. Bilden nedan visar förenklat hur olika typer av fonder kan placeras i en risktrappa.

Risknivå vad gäller fonder

 

Huvudregeln är:
Hög risk = risk för förlust, men också chans till högre avkastning. 
Låg risk = mindre risk för förlust, men också mindre chans till hög avkastning.
 
Prognos om värdepapprets framtida avkastning
Att placera i värdepapper innebär alltid en risk eftersom priset på värdepapper grundar sig på en prognos om värdepapprets framtida avkastning. Sådana prognoser är alltid förknippade med okända faktorer som till exempel konjunktursvängningar, krig, politiska kriser och valutasvängningar. Det går alltså inte att säkert veta hur utvecklingen blir. Ju fler okända faktorer det finns i bedömningen, desto större är risken att prognosen inte är rätt. Risken att förlora kapitalet är alltså högre.
 
Å andra sidan, om prognosen är god och den visar sig vara rätt, så får man bra avkastning. Det är denna chans till bra avkastning som ska uppväga risken man tar att förlora hela eller delar av det satsade kapitalet.
 

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Lämna en kommentar