Så stor ersättning har du rätt till – försenat flyg

Passagerare som drabbas av att deras flyg försenas med mer än tre timmar har samma rätt till ersättning som om flyget hade ställts in. Det står klart efter en dom i EG-domstolen från november 2009.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Domen innebär att flygbolaget ska ge ersättning till passagerare som drabbas av en försening på mer än tre timmar. Hur stor ersättningen ska vara finns bestämt i en EU–förordning.

  • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer.
  • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar som är mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa.
  • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns undantag från rätten till ersättning i euro och beloppen kan i vissa fall även halveras.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Undantag från ersättningen

Att flyget är försenat innebär inte att du automatiskt har rätt till ekonomisk kompensation. I tabellen nedanför kan du se när du inte har rätt till ersättning. Men kom ihåg att du alltid har rätt till assistans och service när flygningen är försenad. Om förseningen är mer än fem timmar ska du bli erbjuden ombokning eller avbokning av resan. Detta gäller oavsett orsaken till att flyget försenas.

I följande fall har du inte rätt till ersättning:

Besked om ny restid Ny avresetid Ny ankomsttid
Mer än 2 veckor innan planerad avresa Spelar ingen roll Spelar ingen roll
2 veckor-7 dagar innan planerad avresa Högst 2 timmar innan ursprunglig avresa Senast 4 timmar efter tidtabellsenlig ankomsttid
Mindre än 7 dagar innan planerad avresa Högst 1 timme innan ursprunglig avresa Senast 2 timmar efter tidtabellsenlig ankomsttid
Inställt på grund av extraordinära omständigheter Spelar ingen roll Spelar ingen roll


Extraordinära omständigheter

Flygbolaget är inte skyldigt att ersätta passagerarna med eurobeloppen om det försenade flyget beror på ”extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”. Exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är politisk instabilitet, väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga, säkerhetsrisker, oförutsedda brister i flygsäkerheten och när det pågår strejker som påverkar verksamheten för flygbolaget. Bedömningen om en omständighet är extraordinär eller inte görs alltid från fall till fall. Det innebär att det inte finns några bestämda situationer som alltid är extraordinära.

Halvering av eurobeloppen

Även om du har rätt till ersättning i euro kan beloppet halveras om flygbolaget bokar om dig till en annan flygning. Ankomsttiden för den nya flygningen får då inte överstiga den ursprungliga med mer än ett visst antal timmar beroende på flygningens längd.

Flygsträcka Grundersättning Avdrag med 50 % om ny ankomsttid inte överstiger den ursprungliga med
Högst 1500 km 250 euro 2 timmar=125 euro
Mer än 1500 km inom EU samt 1500-3500 km utanför EU 400 euro 3 timmar=200 euro
Mer än 3500 km utanför EU 600 euro 4 timmar=300 euro


Hur ska betalning ske?

Flygbolaget är skyldigt att betala ut återbetalning för biljettkostnader inom 7 dagar. Återbetalning av biljettkostnader, och även ersättningen i euro, ska betalas kontant, med elektronisk banköverföring, med bankgirering eller med check. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt.


Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar