Vattenskada villa- och fritidshus

Villa- och fritidshusförsäkringen ersätter läckage som beror på att vatten oväntat strömmar ut från exempelvis ledningssystem för vatten, värme eller avlopp. Läckage från anordning som är ansluten till en ledning såsom tvättställ ersätts också. Försäkringen täcker även läckage i badrum, duschrum eller tvättstuga som har försetts med golvbrunn och vattentätt skikt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Försäkringsvillkoren avgör om du får ersättning för skadan eller inte. Alla typer av vattenskador ersätts inte, utan det måste ha gått till på ett sätt som beskrivs i försäkringsvillkoren. Till exempel ersätts ledningar som läcker, men inte om vattnet kommer in från taket.

Vanligtvis ersätts rivning, torkning samt arbetskostnad för återställande till tidigare standard. Ytskikt (kakel, klinker, matta) får du betala åldersavdrag för. Om det är genom själva yt- och tätskiktet i till exempel ett badrum som det läcker så ersätts det sällan. Kostnaden för att åtgärda läckan får du stå för själv, men lokalisering och friläggning ska täckas av försäkringen.

Alla försäkringsbolag gör avdrag för ålder och bruk, så kallat åldersavdrag eller avskrivning. Det innebär att du får stå för en viss del av kostnaden själv. Alla bolag skriver i villkoren att avdrag görs både på material och arbetskostnad.

Du är nästan alltid beställare av en reparation även om försäkringsbolaget anlitar firman. Försäkringsbolagets huvudsakliga uppgift är att betala reparationen. Som regel är det du själv som är beställare av arbetet, eftersom konsumenttjänstlagen då kan gälla mot entreprenören. Det innebär att om du måste vara aktiv och själv kräva att entreprenören fullföljer sitt åtagande. Men kontakta alltid försäkringsbolaget – de brukar kunna hjälpa dig om du har problem med entreprenören. Du kan alltid kräva att försäkringsbolaget håller inne betalningen för en reparation som inte är fackmässigt utförd eller om arbetet drar ut på tiden.

Nödvändiga och skäliga merkostnader kan ersättas om din villa blir helt eller delvis obrukbar på grund av läckaget. Exempelvis kan kostnader för kost, annat boende, flytt och magasinering av möbler ersättas. Du får endast ersättning för utgifter och inte obehag såsom att du måste bo på en mindre yta under en tid. Vad som är nödvändiga kostnader avgörs från fall till fall. För en småbarnsfamilj kan till exempel en annan bostad kanske vara nödvändig, medan en person som bor själv kan bo i ett annat rum.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar