Ekonomistyrning

Ett företag har oftast flera ekonomiska mål det vill uppnå, t.ex. en viss vinst, en viss räntabilitet på insatt kapital, en viss kapitalomsättningshastighet. För att effektivt nå dessa mål finns rutiner och metoder i företaget som används för att planera och följa upp den ekonomiska verksamheten. Ettexempel på att snabbare nå ett ekonomiskt mål kan vara att utarbeta nya och effektivare faktureringsrutiner.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ekonomistyrning viktigt även i det lilla företaget

Styrningen av ett företag sker på flera sätt. Exempel på styraktiviteter är planering, beslutsfattande och kontroll. Inköp gör en inköpsplanering, produktionen en produktionsplanering, marknadsavdelningen en marknads- planering och så vidare. Vi kan säga att styrningen av företaget är alla de aktiviteter som är till för att planera, kontrollera att planerna följs och justera vid behov. I ett större företag har dessa styraktiviteter namn som exempelvis produktionsstyrning, marknadsstyrning och ekonomistyrning (ekonomisk styrning).

Beroende på ett företags storlek har begreppet ekonomistyrning lite olika dimensioner. För ett större företag innebär ekonomistyrning att lämpliga ekonomisystem för styrning utformas och utnyttjas, att ekonomiskt ansvar för olika organisationsenheter (tex inköpsenhet, produktionsenhet, försäljnings- och marknadsföringsenhet) bestäms och att ekonomiska mål formuleras för olika organisationsenheter och företaget som helhet. I det lilla företaget (bestående av kanske bara en person) behövs inte dessa styrsystem utnyttjas på samma sätt. Det viktiga är att det lilla företaget tar till sig det större företagets sätt att styra och tänka på ekonomin. Tyvärr finns det många exempel på småföretag som ”kastar bort” pengar i onödan bara för att en enkel rutin eller kunskap saknas.

Vi ska visa på några exempel där ekonomistyrning är användbart för det mindre företaget. De delar som vanligtvis brukar ingå i ekonomistyrningsarbetet är planering, styrning, uppföljning, analysering (rapportering och presentation i lite större företag).

För att styra mot de ekonomiska mål som företaget ställt upp gäller det att utarbetat effektiva rutiner för hur tex in- och utbetalningar ska hanteras, hur företaget ska agera om betalningar uteblir. Kassaflödet är mycket viktigt, särskilt för nystartade företag och företag i kraftig expansion. Trots goda förutsättningar kan företag med dåligt kassaflöde, för stora utgifter (ofta fasta) som överstiger inbetalningarna på kort sikt, göra att företaget måste ställa in sina betalningar och gå i konkurs om det är ett AB. Är företaget en enskild firma eller ett handelsbolag kan det bli på det viset att personliga skulder kan kvarstå. Vi beskriver arbetet med faktureringsrutiner, hur man agerar då betalningar uteblir, vilken dröjsmålsränta företaget kan begära mm.

I begreppet ekonomistyrning ingår även att ta fram ekonomisk information som hjälp inför olika affärsmässiga beslut. Att använda nyckeltal vid jämförelser, både internt och mot andra i branschen, ger bra upplysning om företaget mätt med olika variabler.

Nyckeltal kan grupperas in i

  • lönsamhetsmått
  • verksamhetsmått
  • finansiella mått

Lämna en kommentar