2020 är året då coronaviruset COVID-19 kom att sätta rejäla käppar i hjulen för den globala ekonomin. Även om de flesta bedömare hade spått att lågkonjunkturen var nära förestående, var det sannolikt få som hade förutspått en global pandemi av detta slag.

Det är förvisso fortfarande för tidigt att spekulera i omfattningen av den ekonomiska kris som kan komma att uppstå i coronakrisen. Högst troligt är dock likviditeten ett aber som kommer att fälla många mindre svenska företag. I denna artikel kommer jag – Jakob Thorselius, marknadsansvarig och redaktör på jämförelsesajten Lånen.se – förklara varför.
 

Coronakrisen slår hårt mot små företag

Vissa företag påverkas i princip inte alls av den kris som har uppstått till följd av 2020 års pandemi. De allra flesta småföretagare påverkas dock i någon utsträckning av coronakrisen, om inte direkt så indirekt. För faktum är att efterfrågan på en rad olika produkter och tjänster minskar till följd av den ekonomiska oro som plötsligt har uppstått ur tomma intet. Många småföretagare driver verksamheter som är känsliga för denna typ av kraftiga och plötsliga nedgångar i ekonomin, och likviditeten har för dessa företagare plötsligt blivit viktigare än någonsin tidigare.

Det är nämligen allt som oftast så att just kassaflödet utgör en flaskhals och en stor utmaning i företagsvärlden. Det är riskfyllt att driva en affärsverksamhet och kanske än mer så när det kommer till driften av mindre företag. Många små företag går omkull inom bara ett par år och relativt få klarar sig förbi den smått magiska femårsgränsen. Detta har att göra med att löneutbetalningar och andra stora utgifter i verksamheten initialt utgör en stor del av kostnadssidan och därmed lämnar väldigt lite pengar kvar till småföretagaren.
 

Otillräckliga åtgärder för att öka likviditeten

Likviditeten är därför alltid ytterst viktig, men den blir av förklarliga skäl desto viktigare när efterfrågan på företagets tjänster eller produkter plötsligt minskar. Ingen, allra minst den enskilde småföretagaren, hade förberett sig på att en global pandemi likt en tornado skulle svepa fram i världen och förstöra allt i sin väg.

Så vad kan man då som småföretagare göra för att förbättra sin likviditet? Regeringen har förvisso presenterat ett antal krispaket. Dessa paket innehåller åtgärder såsom tillfälliga sänkningar av egenavgifter och arbetsgivaravgifter samt andra åtgärder vilka riktar sig mot mindre företag.

Problemet med många av dessa åtgärder är dock att de endast tillfälligt ger småföretagen andrum i den utsatta situation som de befinner sig i. Vissa av åtgärderna innebär blott tillfälliga uppskov och innebär att många småföretagare kommer stå med stora ackumulerade summor som i spåren av pandemin ska betalas tillbaka.

Vissa banker är relativt frikostiga när det kommer till att låna ut pengar till krisande företag. Men det har även florerat uppgifter om företagare som nekas företagslån just på grund av att deras verksamheter anses vara särskilt utsatta. Detta gäller inte minst inom hotell- och restaurangbranschen samt turistnäringen.
 

Så kan du själv öka ditt företags likviditet

Det kan många gånger vara lättare sagt än gjort att öka likviditeten i ett företag. Med det sagt kommer jag ändå försöka hjälpa dig med detta genom att dela med mig av mina bästa tips. För ett företag med låg likviditet kommer alltid att vara utsatt än ett dito med hög sådan.

För att öka ditt företags likviditet kan du vidta följande åtgärder:

  • öka försäljningen
  • minska omkostnaderna
  • förkorta betaltiden på utgående fakturor
  • sälja tillgå

Öka försäljningen

Kontanter är den mest likvida resursen som överhuvudtaget finns. Därför kommer företaget att öka sin likviditet i takt med ökad försäljning. Detta kan antingen åstadkommas via en ökad försäljningsvolym eller genom att du höjer dina priser.
 

Minska omkostnaderna

Ett annat sätt att öka likviditeten är att minska företagets omkostnader. När utgiftssidan i ett företag skenar riskerar detta att snabbt dränera kassaflödet. Genom att minska utgifterna kan du därmed aktivt öka likviditeten.
 

Förkorta betaltiden på utgående fakturor

Det är viktigt att du som småföretagare får betalt i tid. Det är dock inte alltid som kunder betalar innan förfallodatumet passerar. Genom att förkorta betaltiden på dina utgående fakturor kan du försöka öka företagets likviditet. Du kan även överväga att sälja fakturorna och därmed få betalt fortare.
 

Sälja tillgångar

Att sälja tillgångarna är ytterligare ett sätt på vilket likviditeten i ett företag kan ökas. Detta är ingen långsiktig åtgärd men kan öka kassaflödet på kort sikt. Genom att sälja tillgångar som du inte använder kan du få loss pengar att använda i andra delar av verksamheten.