Affärsplan

En affärsplan är en strukturerad sammanfattning och plan över hur ett företag ska förverkliga sin affärsidé och uppnå sina verksamhetsmål. Affärsplanen skall vara konkret och innefatta de närmaste 3-5 åren. Observera att en affärsplan uppdateras rullande (revideras exempelvis en gång per år).

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Affärsplanen ska beskriva verksamhetens alla aspekter. På det sättet får företagsledning och anställda ett mycket bra underlag för hur företaget ska utvecklas i framtiden. Genom att ”vända på varje sten” ser man företagets styrka och svaghet och ett underlag skapas vilket leder till en samverkan mot gemensamt uppsatta mål. 

I affärsplanen beskrivs de olika strategier som företaget valt och vilka de över- gripande målen är. 

Affärsplanen berättar för externa intressenter t.ex. kunder, leverantörer, kredit- givare, investerare, att företagets idéer bygger på väl dokumenterade fakta och att företagets utveckling vilar på sunda antaganden. 

Affärsplanen beskriver hela företaget och konkurrensen d.v.s. hur branschen är uppdelad, dess storlek, huvudaktörer mm. Var står företaget idag, positionen på marknaden, vad vill företaget uppnå på marknaden de närmaste åren.

För företag i etableringsfasen är affärsplanen ett viktig dokument då man vill attrahera intressenter och finansiärer. Funktionen med att upprätta en affärsplan är flera. Den strukturerar grundarnas tankar, den skapar ett ramverk att arbeta efter, den visar på möjligheter och hot, den visar på företagets potentiella lönsamhet mm.

Affärsplanens omfattning och innehåll är naturligtvis beroende av företagets storlek och komplexiteten i verksamheten.

Affärsplanen: 

 • Beskriver tydligt företagets mål, både externt och internt. 
   
 • Förankrar verksamheten hos företagets intressenter. 
   
 • Är en källa till inspiration och styr den dagliga verksamheten. 
   
 • Systematiserar information och gör den överskådlig. 
   
 • Utgör ett bedömningsinstrument och visar på framtida möjligheter. 
   
 • Förändras i takt med att verksamheten förändras.
   

Läs mer om:
Affärsplanen

Lämna en kommentar