Affärsutveckling

Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verk-samhet och dess processer.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ofta talas det om affärsutveckling när nya företag startas, vid förnyelseprocesser, kriser eller när organisationen står inför nya utmaningar. Många moderna företag driver idag en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga på sina marknader.

Affärsutveckling berör vision, mål, strategi, taktik och den operativa utvecklingsfasen med efterföljande analys. En klar strategi som bygger på att det finns en realiserbar affärsidé där man kan utveckla/skapa relationer med kunder och partner är själva grunden. Analysen ska leda till att hitta lösningar på problem eller att se nya möjligheter och därmed skapa utveckling och tillväxt. Affärsutvecklingen kan vara övergripande för hela företaget eller projektinriktat för att optimera mindre utvecklingsprocesser.

Den primära utkomsten för affärsutveckling är affärsplanering och det konkreta resultatet är affärsplanen.

I offentliga organisationer används uttrycket verksamhetsutveckling.

Affärsutvecklare
Affärsutvecklare kallas på engelska Business Development Manager. Den främsta arbetsuppgiften är att skapa ett problemfritt flöde i utvecklingsprocessen från vision, mål, över strategi och verksamhetsutveckling till kravställning och senare införande och utvärdering. Ett svenskt begrepp som är på väg etableras är affärsarkitekt.

Det finns även företag som jobbar med affärsutveckling till andra företag. Det kan handla om rådgivning i olika former eller även så kallad coachning är ofta aktuell när ett företag får hjälp under en längre tid. När företagen är etablerade fokuserar man ofta på områden som marknadsutveckling, ägarskiften, lönsamhetsstyrning, internationalisering samt ledarskapsfrågor.
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar