Alfastrålning

Alfastrålning (α-strålning) är en joniserande strålning. Joniserande strålning är strålning från bl.a. radioaktiva ämnen som är så energirik att den har förmågan att slå ut (frigöra) elektroner ur atomer. Atomerna joniseras d.v.s. förvandlas till joner (är en atom eller molekyl som har en elektrisk laddning d.v.s. inte har lika många elektroner som protoner).

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Alfastrålning uppstår när en instabil atomkärna börjar släppa iväg partiklar, alfapartiklar. En alfapartikel består av två protoner och två neutroner vilket bildar grundämnet Helium. Det är när alfapartikeln bromsas upp som den drar till sig elektroner och därigenom bildar Helium. Då Helium bildas på detta sättet kallas det alfastrålning.

Alfastrålning är inte särskilt farlig för människan så länge den finns utanför kroppen. Den kan bara färdas några centimeter i luft och strålningen stoppas enkelt av huden. Till och med ett papper räcker för att stoppa alfastrålning. När det gäller alfastrålning är det alltså fråga om strålar med mycket kort räckvidd. Alfastrålarna bromsar in snabbt vilket innebär att de avger all sin energi i ett litet område d.v.s. väldigt fokuserat. Jämfört med beta- och gammastrålning är alfastrålning ca 20 gånger mer skadligt.

När alfastrålning bildas inne i kroppen kan det däremot bli farligt för människan. Då grundämnet radium sönderfaller bildas en radioaktiv gas som heter radon. Radium finns naturligt i berggrunden och i jordarter och därför bildas radon ständigt. Radiumhalten i berggrunden varierar stort över landet. Radon är en radioaktiv ädelgas och när radon sönderfaller bildas andra radioaktiva ämnen som går under beteckningen radondöttrar. Radon och radondöttrar följer med inandningsluften till lungorna. När de sönderfaller avger de alfastrålning. Denna alfastrålning kan orsaka skador i lungvävnaden och därigenom leda till lungcancer. Risken att drabbas har ett linjärt samband d.v.s. högre halt av radon och radondöttrar ökar risken för lungcancer. Är en person dessutom rökare så finns en stark samverkanseffekt. En uppskattning av Strålsäkerhetsmyndigheten är att omkring 500 personer per år drabbas av lungcancer till följd av radon i bostaden. Av dessa är ca 450 rökare.

Farligheten i alfastrålning ligger alltså i om den kommer i kontakt med levande celler inne i kroppen. Genom inandning enligt stycket ovan eller genom att ett radioaktivt ämne kommer in i kroppen via födan.

I de flesta tunga radioaktiva ämnena uppkommer alfastrållning.

Lämna en kommentar