Alternativkostnad

Alternativkostnad, en fiktiv kostnad som används vid benämningen av alternativa resursanvändningar. Kostnaden är den förlorade intäkten från det alternativet man inte valt att nyttja.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Ett standardexempel är när en person har en stor mängd pengar och två alternativ: Spara dem till en fast månadsränta eller betala av sina lån. Väljer man att spara till en fast månadsränta blir månadskostnaden på lånet den alternativa kostnaden. Väljer man att å andra sidan betala av sina lån så blir den förlorade ränteintäkten den alternativa kostnaden.
 

En annan definition är:

Alternativkostnaden för att använda en resurs för ett visst ändamål är den nytta (det värde) som resursen skulle kunna ge i den bästa alternativa användningen.
 

Läs mer om:
Företagsekonomi

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar