Anbudskarteller

 1. Misstänkt höga priser?
  Om alla eller majoriteten av anbuden är väsentligt högre än i tidigare upphandlingar, företagens prislistor eller en rimlig uppskattad kostnad, kan det vara fråga om artighetsanbud. Företagen är då med och lämnar anbud för syns skull, medvetna om att ett visst företag ska vinna.
   
 2. Misstänkt olika priser?
  Om ett företag lämnar väsentligt högre anbud i vissa upphandlingar jämfört med andra, utan att det finns några uppenbara kostnadsskillnader, kan det tyda på en anbudskartell. Företagen kan då ha kommit överens om vem som ska vinna upphandlingen för exempelvis en produkt eller inom ett visst område.
   
 3. Misstänkt stora prisskillnader?
  Om skillnaden är oförklarligt stor mellan det vinnande anbudet och de andra, kan några företag ha bildat en anbudskartell för att hålla prisnivån uppe. Det vinnande anbudet kommer då från ett företag som inte ingår i anbudskartellen och därför har lämnat ett lägre anbud.
   
 4. Misstänkt lika priser?
  Om flera företag lämnar identiska priser kan det innebära att de kommit överens om att försöka dela på kontraktet.
   
 5. Misstänkt bojkott?
  Om inga företag lämnar anbud kan det vara frågan om en samordnad bojkott för att påverka villkoren i upphandlingen. Företagen har då kommit överens om att avstå från att lämna anbud, så att de ska kunna dela upp en viss marknad mellan sig.
   
 6. Misstänkt få anbud?
  Om oförklarligt få företag lämnar anbud kan det finnas en marknadsdelningskartell. Syftet är att undvika konkurrens inom till exempel vissa geografiska områden. Företag avstår då från att lämna anbud inom ett område för att någon annan ska vinna upphandlingen där.
   
 7. Misstänkt lika anbud?
  Om anbuden hänvisar till överenskommelser i branschen som kan påverka priset, kan företagen ha kommit överens om gemensamma branschprislistor, förseningsavgifter eller andra försäljningsvillkor. Sådana överenskommelser är olagliga.
   
 8. Misstänkt mönster?
  Om samma företag vinner upphandlingen varje gång ett kontrakt ska förnyas, kan företagen ha delat upp marknaden mellan sig. Var uppmärksam på mönster, som att någon alltid lägger lägst anbud i ett visst område eller att företag verkar lämna lägst anbud enligt en turordning.
   
 9. Misstänkt underleverantör?
  Om ett företag som vunnit en upphandling ger uppdrag till andra som lämnat högre anbud i samma upphandling, kan det tyda på en anbudskartell. Företagen har då kommit överens om att vinnaren ska kompensera konkurrenterna genom att anlita dem som underleverantörer.
   
 10. Misstänkt slarviga anbud?
  Om endast det vinnande anbudet är grundligt och detaljrikt sammanställt, medan de övriga verkar slarvigt gjorda, kan det tyda på en anbudskartell. Då har bara det vinnande företaget lagt ner resurser på arbetet med anbudet, medan de andra förlorar medvetet.
   
 11. Misstänkta formuleringar?
  Om det finns konstigheter i de olika anbuden eller i de frågor som företagen ställer till upphandlaren, kan det tyda på att företagen har samordnat sig. Se upp med identiska formuleringar, samma fel i kalkyleringen eller samma brevpapper och formulär.
   
 12. Misstänkt gemensamt anbud?
  Om ett gemensamt anbud lämnas av fler företag än vad som är nödvändigt för att utföra uppdraget, kan det vara olagligt.
   
 13. Läs mer om:
  Förbud mot samarbete som begränsar konkurrensen
  Karteller

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Checklista – Tolv sätt att upptäcka anbudskarteller

 1. Misstänkt höga priser?
  Om alla eller majoriteten av anbuden är väsentligt högre än i tidigare upphandlingar, företagens prislistor eller en rimlig uppskattad kostnad, kan det vara fråga om artighetsanbud. Företagen är då med och lämnar anbud för syns skull, medvetna om att ett visst företag ska vinna.
   
 2. Misstänkt olika priser?
  Om ett företag lämnar väsentligt högre anbud i vissa upphandlingar jämfört med andra, utan att det finns några uppenbara kostnadsskillnader, kan det tyda på en anbudskartell. Företagen kan då ha kommit överens om vem som ska vinna upphandlingen för exempelvis en produkt eller inom ett visst område.
   
 3. Misstänkt stora prisskillnader?
  Om skillnaden är oförklarligt stor mellan det vinnande anbudet och de andra, kan några företag ha bildat en anbudskartell för att hålla prisnivån uppe. Det vinnande anbudet kommer då från ett företag som inte ingår i anbudskartellen och därför har lämnat ett lägre anbud.
   
 4. Misstänkt lika priser?
  Om flera företag lämnar identiska priser kan det innebära att de kommit överens om att försöka dela på kontraktet.
   
 5. Misstänkt bojkott?
  Om inga företag lämnar anbud kan det vara frågan om en samordnad bojkott för att påverka villkoren i upphandlingen. Företagen har då kommit överens om att avstå från att lämna anbud, så att de ska kunna dela upp en viss marknad mellan sig.
   
 6. Misstänkt få anbud?
  Om oförklarligt få företag lämnar anbud kan det finnas en marknadsdelningskartell. Syftet är att undvika konkurrens inom till exempel vissa geografiska områden. Företag avstår då från att lämna anbud inom ett område för att någon annan ska vinna upphandlingen där.
   
 7. Misstänkt lika anbud?
  Om anbuden hänvisar till överenskommelser i branschen som kan påverka priset, kan företagen ha kommit överens om gemensamma branschprislistor, förseningsavgifter eller andra försäljningsvillkor. Sådana överenskommelser är olagliga.
   
 8. Misstänkt mönster?
  Om samma företag vinner upphandlingen varje gång ett kontrakt ska förnyas, kan företagen ha delat upp marknaden mellan sig. Var uppmärksam på mönster, som att någon alltid lägger lägst anbud i ett visst område eller att företag verkar lämna lägst anbud enligt en turordning.
   
 9. Misstänkt underleverantör?
  Om ett företag som vunnit en upphandling ger uppdrag till andra som lämnat högre anbud i samma upphandling, kan det tyda på en anbudskartell. Företagen har då kommit överens om att vinnaren ska kompensera konkurrenterna genom att anlita dem som underleverantörer.
   
 10. Misstänkt slarviga anbud?
  Om endast det vinnande anbudet är grundligt och detaljrikt sammanställt, medan de övriga verkar slarvigt gjorda, kan det tyda på en anbudskartell. Då har bara det vinnande företaget lagt ner resurser på arbetet med anbudet, medan de andra förlorar medvetet.
   
 11. Misstänkta formuleringar?
  Om det finns konstigheter i de olika anbuden eller i de frågor som företagen ställer till upphandlaren, kan det tyda på att företagen har samordnat sig. Se upp med identiska formuleringar, samma fel i kalkyleringen eller samma brevpapper och formulär.
   
 12. Misstänkt gemensamt anbud?
  Om ett gemensamt anbud lämnas av fler företag än vad som är nödvändigt för att utföra uppdraget, kan det vara olagligt.
   

Källa
Konkurrensverket, december 2013

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar