Karteller

En kartell är när flera företag på samma marknad samarbetar om priser eller delar upp marknaden mellan sig. Karteller är förbjudna enligt konkurrensreglerna.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

För företagen är det viktigt med klara spelregler, och för att konkurrensen ska fungera måste företagen kunna konkurrera på lika villkor. De allra flesta företag följer konkurrenslagen. Men tyvärr finns det många som bryter mot den och det är ett stort problem.

Företag som är konkurrenter får inte komma överens om priser, rabatter eller leveransvillkor. De får inte heller dela upp marknaden mellan sig.

Karteller, särskilt i form av prissamarbete, marknadsdelning och produktions-begränsningar mellan företag är allvarliga och skadliga för konkurrensen, samhällsekonomin och konsumenterna.

Företag som ingår i en kartell bryter mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen.

Avtal mellan konkurrerande företag, att till exempel dela en marknad mellan sig, leder regelmässigt till att konkurrensen begränsas. Därför anses sådana avtal ha ett konkurrensbegränsande syfte.

Ett företag som har deltagit i en kartell kan dömas av en domstol att betala en konkurrensskadeavgift på upp till tio procent av företagets årsomsättning. En förutsättning är att företaget har överträtt konkurrenslagen uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Syftet med avgifterna är att de ska hindra företag från att bryta mot förbudet om konkurrensbegränsande samarbete. Avgifterna ska dessutom avskräcka andra företag från att ge sig in i sådana samarbeten. Företag som anmäler sitt deltagande i en kartell kan, helt eller delvis, slippa konkurrensskadeavgift.

Marknadsdelningar mellan konkurrenter, eller andra typer av allvarliga överträdelser, är i allmänhet uppsåtliga och kan leda till konkurrensskadeavgift.

Läs mer om:
Konkurrens
Konkurrenslagen

Källa
Konkurrensverket, dec 2013

Lämna en kommentar