Antikvariat

Ett antikvariat är en affär som bedriver handel med företrädesvis äldre och begagnade böcker, manuskript och kartor. Även bilder, vykort, frimärken, mynt med mera kan ingå i affärsverksamheten.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Även om det i alla tider bedrivits handel med gamla böcker, så kom antikvariatsbokhandeln i modern mening till Sverige under slutet av 1800-talet. Förutom butiksförsäljning utgav antikvariaten försäljningslistor och kataloger, där de mest välgjorda används som referensverk av bok-, person- och litteraturhistoriker.

Idag sker en stor del av försäljningen från antikvariaten via internet. Den mest omfattande sökmotorn för nordiska antikvariat är Antikvariat.net. Internationellt hör Abebooks.com till de största. Svenska antikvariat samlas i branschföreningen Svenska Antikvariatföreningen. Den internationella paraplyorganisationen heter ILAB (International League of Antiquarian Booksellers).

Ordet antikvariat kommer från latinets antiquarius, som betyder ’älskare av forntiden’, av antiquus, ’gammal’.

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar