Behörighet

Behörighet är en allmän beteckning för en persons lagliga rätt att vidta åtgärder. Begreppet används med något olika innebörd inom flera olika områden.
Inom avtalsrätten är behörigheten någons rätt att med hjälp av en fullmakt företräda den som gett fullmakten gentemot tredje man. Det är ett vidare begrepp än befogenhet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

I den svenska Aktiebolagslagen används däremot behörighet som en beteckning på de rättigheter att vidta åtgärder med stöd av den lagen.

För att antas till en utbildning kan det krävas behörighet genom att den sökande kan visa till exempel att den genomgått vissa utbildningar, se Grundläggande behörighet för högskoleutbildning.

Behörighet är också en beteckning motsvarande certifiering eller licensiering som innebär att en person har rätt att utöva ett visst yrke eller vissa bestämda arbetsuppgifter inom yrket.

Certifiering är en standardiserad prövning, för utfärdande av ett certifikat eller intyg, som bland annat kan bestå av en licens, ett diplom eller yrkeslegitimation. Kan utföras av ett organ, en juridisk eller fysisk person som skriftligen försäkrar att innehållet i ett dokument överensstämmer med verkligheten. Certifiering kan utföras för personliga kunskaper eller färdigheter, eller för produkter, organisationer eller institutioner.

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar