Basbelopp

Basbelopp anges på flera ställen i lagen, till exempel rörande hur mycket som maximalt får utbetalas i statlig lönegaranti (fyra prisbasbelopp). Avsikten med basbeloppen är att de ska spegla och justera för inflationen i samhället.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Prisbasbeloppet framräknas enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken. För 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor. 

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng och tidigare för att räkna fram taket till den allmänna pensionen. För 2017 är det 45 700 kr.

Inkomstbasbelopp används vid beräkningar i pensionsavgifter. Inkomstbasbeloppet är 61 500 kr för inkomstår 2017.

Namnet basbelopp förekommer i svenska media från 1959.

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken räknas fram genom att bastalet 36 396 multipliceras med det jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997. Det framräknade prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.

I september 1957 fastställdes det första basbeloppet till 4 000 kronor.
 

Läs mer om:
Konsumentprisindex
Nettoprisindex

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar