Billeasing

Billeasing är en form av långtidshyra av bilar. Den som finansierar bilköpet sk. leasegivaren, köper bilen och upplåter den till företaget med full nyttjanderätt. Företaget väljer själv bil och förhandlar själv med bilhandlaren.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Företaget behöver inte ställa upp med någon säkerhet utan leasinggivaren har bilens värde som säkerhet.

Leasingavgiften betalas månadsvis i förskott och är normalt en annuitet bestående av amortering och ränta. Det innebär att företaget betalar lika stora hyror under hela avtalstiden.

Efter avtalstidens slut finns ett restvärde på den leasade bilen. Restvärdet ska spegla ett marknadsvärde på bilen vid leasingavtalets slut.

Den huvudsakliga fördelen med billeasing är att momsen på hyran gällande personbilsregistrerade fordon är avdragsgill till 50 %.

Läs mer om:
Leasing

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar