Biometri

Biometri, av de grekiska orden bi'os (liv) och me'tron (mått), är en samman-fattande term som används för alla de matematiska och statistiska metoder som används inom biologin. Ett exempel är ringmärkning av fåglar.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Biometri vid övervakning och identifiering

Termen biometri användas för de tekniker som finns tillgängliga för att mäta delar av kroppen elektroniskt, och på så sätt identifiera personer.

Biometritekniker

Biometyrirekniker är samlingsnamnet för en rad automatiserade tekniker som identifierar personer med hjälp av fysiologiska egenskaper eller beteendeegenskaper som fingeravtryck, ansikte, regnbågshinna, näthinna, röst, hand, blodkärl, DNA, signatur, keystroke dynamics, gång med flera. Somliga har varit i kommersiell drift sedan många år medan vissa andra är under utveckling. Det finns även lösningar, så kallade multibiometri, som kombinerar två eller flera biometritekniker.

Fördelar med biometritekniker

Biometrins fördelar kan i princip sammanfattas i tre olika områden: säkerhet, användarvänlighet och kostnadsbesparing (till exempel administrationskostnader för glömda lösenord). Bland tekniker för personidentifiering är biometritekniker – samt multifaktorslösningar som använder sig av biometritekniker – är de enda som verkligen länkar en person till funktionen/tjänsten i fråga.

Läs mer om:
Informationsteknik
Datateknik
Bildanalys

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar