Datateknik

Datateknik är teknologier för utveckling av datorers programvara och maskinvara.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Närliggande ämnen

Datavetenskap
Det akademiska ämnet datateknik överlappar till stor del med datavetenskap. Skillnaden mellan ämnena gäller akademisk kultur och historia snarare än innehåll. Datateknik har vuxit fram i en mer ingenjörsvetenskaplig och tillämpad tradition, på tekniska högskolor, och har större tonvikt på praktisk programvaruutvecklingsmetodik, maskinvara och datornätverk. Datavetenskap har tillkommit i en mer matematisk-teoretisk universitetsmiljö och har större tonvikt på datalogi (innefattande datastrukturer och algoritmer), logik och numerisk analys, men även på tvärvetenskapliga områden, till exempel människa-datorinteraktion. Notera att datateknik inte saknar matematisk grund, men den bygger på ingenjörsmatematik snarare än logisk bevisföring.

Datorteknik
Ämnet datorteknik är ett underområde till elektroteknik (nära relaterat till digitalteknik) såväl som datateknik, och behandlar datorarkitektur och maskinvarunära programmering.

Ämnet datateknik översätts ibland till computer engineering (som även kan betyda datorteknik), och ibland till computer science and engineering på engelska. I andra länder är computer engineering vanligen smalare och mer ovanligt som akademiskt ämne än computer science (datavetenskap eller datalogi). I Sverige är kurser och examina inom datateknik ungefär lika vanliga som inom datavetenskap, och är särskilt vanligt inom ingenjörsutbildningar.

Informatik och systemvetenskap
Datavetenskap är närmare informatik, som i Skandinavien dock tillhör samhälls- och beteendevetenskaperna, och som inte bygger på någon matematisk grund. Notera att på många andra språk står ordet informatik (eller informatics) för datavetenskap.

Utbildningar i ämnet informatik har i Skandinavien ofta kallats Systemvetenskapliga utbildningar, och traditionellt haft fokus automatisk databehandling (ADB) och administrativa system snarare än teknisk databehandling. Utomlands är emellertid systemvetenskap (systems science) ett starkt matematiskt och tvärvetenskapligt ämne. En ingenjörsvetenskaplig motsvarighet till systemvetenskap (i icke-skandinavisk mening) är systemteknik, som är ett underområde till elektroteknik.

Informationsteknologi
Informationsteknologi är bredare än datateknik, och omfattar inte bara hårdvara och mjukvara, utan även telekommunikation, användarens roll, med mera. Ett närbesläktat område är systemteknik.
 

Läs mer om:
World Wide Web
Internet
Informatik
Informationsteknik
Datavetenskap

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar