Datavetenskap

Datavetenskapdatalogi, är läran och vetenskapen om beräkningars utförande, företrädesvis de som utförs av datorer med hjälp av programvara.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Det akademiska ämnet datavetenskap överlappar i hög grad med ämnena datateknik, datorteknik, informationsteknik (IT), systemteknik, informatik och systemvetenskap.
 

Bakgrund

Datavetenskap är ett självständigt akademiskt ämne sedan 1960 och det anses som väldigt ungt i den akademiska världen. Inte förrän på 1980-talet kom datavetenskap att bli ett eget ämne vid svenska universitet och högskolor. Beskrivningen av datavetenskap varierar från den äldre ”läran om nuvarande teknologi”, till dagens ”läran om beräkningars utförande”.

Datalogi, som ursprungligen är en dansk term, används på svenska synonymt med datavetenskap men också som ett förtydligande av den teoretiska delen av datavetenskap och då med matematisk-logisk och analytisk underton.
 

Väsentliga delområden

Matematiska fundament
Boolesk algebra
Logik: särskilt rekursionsteori och idéerna bakom formella språk och formella system
Numerisk analys
Diskret matematik
Grafteori
 
Teoretisk datavetenskap
Algoritmteori inklusive Beräkningsteori
Komplexitetsteori
Informationsteori
Automatteori
Kompilatorteori och Lexikal analys
Kryptering
Programspecificering
Programverifiering
 
Tillämpad datavetenskap
Antivirusprogram
Användargränssnitt, Människa-datorinteraktion och Användbarhetsteknik
Artificiell intelligens
Bildbehandling
Biometri
Bioinformatik
Databaser
Datastrukturer
Datasäkerhet
Datoralgebra
Datorarkitektur
Datorgrafik
Datornätverk
Datorprogram
Datorseende
Datorvirus
Digitalteknik
Distribuerade system och datorkommunikation
Informationssystem
Installationsprogram
Internet
Maskinöversättning
Mjukvaruoptimering
Operativsystem
Parallellprogrammering
Programmering och Programutvecklingsmetodik
Programspråk
Programvarutestning
Programvaruutveckling
Realtidssystem
Robotik
Språkteknologi
Optimering
 
Specifika tekniker
Collision Detection
Datakompression
Datastrukturer
Datainsamling
Designmönster
Digital signalbehandling
Filformat
Informationssäkerhet
Mjukvarumetrik
Hypertext
 

Läs mer om:
World Wide Web
Internet
Informatik
Informationsteknik


Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar