Bildanalys

Bildanalys är ett delområde av datorseende nära relaterat till bildbehandling som avser metoder för att automatiskt göra kvantitativa mätningar från digitala bilder samt att utföra klassifikation i områden i bilder utifrån sådana mätningar. Till klassen bildanalysoperationer räknas främst operationerna segmentering och klassifikation. Bland tillämpningar av automatiserad bildanalys kan nämnas

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

 • automatisk läsning av streckkoder,
   
 • automatisk teckenigenkänning (OCR),
   
 • automatisk personidentifikation från fingeravtrycksbilder,
   
 • kvantiering och klassifikation av materialegenskaper från mikroskopibilder,
   
 • kvantifiering av biologiska vävnaders egenskaper utifrån bildmätningar,
   
 • segmentering av medicinska bilder med avseende på typ av biologisk vävnad,
   
 • kvantitativa mätningar av vegetationstyper från satellitbilder,
   
 • automatisk segmentering av satellitbilder med avseende på vegetationstyp.

Från att tidigare ha varit ett forskningsområde i sig har idag stora delar av bildanalysforskningen flyttat till respektive tillämpningsområden, som medicin, mikroskopi, fjärranalys, astronomi, materialteknik, tillverkning, person-identifikation och dokumenthantering.

Läs mer om:
Informationsteknik
Datateknik
Bildbehandling

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar