Blogg

En blogg (avkortning av webblogg; av engelskans blog, kortform av weblog från de engelska orden ’web’ och ’log’), webbjournal[1] eller webbdagbok är en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg och/eller dagboksanteckningar på en webbsida där inläggen är ordnade så att de senaste inläggen oftast är högst upp. Många bloggar uppfyller definitionen för ett massmedium.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Indexeringstjänsten Technorati har sedan 2003 följt utvecklingen och uppskattar att det, i mars 2007, skapades omkring 120 000 bloggar dagligen i världen.[2] Två år senare, april 2009, beräknas ca 190 000 bloggar startas varje dag.
 

Begreppet

Att begreppet blogg dök upp och blev accepterat berodde främst på att webblogg lätt kan förväxlas med begreppet serverloggar.[3]

Varje inlägg behandlar ett visst ämne, och en blogg kan bestå av flera bloggare som samarbetar. Vissa bloggar kan handla om flera olika ämnen, medan andra är fokuserade till ett visst ämne som bevakas ur olika aspekter. Utseendet på bloggar varierar stort från enkla punktlistor med länkar till artikelreferat med kommentarer från skribenten. Gemensamt är att varje inlägg brukar ha en datumangivelse med det senaste inlägget högst upp. Ofta har inläggen någon sorts nyhetskaraktär. Bloggens besökare kan vanligtvis lämna kommentarer kopplade till varje inlägg, vilka då visas under inlägget. Mellan bloggar sker ofta ett utbyte av innehåll och information.

Ordet blogg medtogs i den trettonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista över svenska språket som utgavs år 2006 och är idag vida känt som massmedium.[4]
 

Bloggverktyg

De tidiga bloggarna eller så kallade webbdagböckerna, skrevs för hand i html-kod eller med hjälp av ett redigeringsprogram och lades sedan upp på webbplatsen. Idag använder många bloggverktyg modern webbteknik där man använder databaser för att skapa dynamiska webbsidor.

En viktig faktor som gjorde att bloggandet tog fart, var spridningen av publiceringssystem som gör att det räcker att skriva in den önskade texten direkt i webbläsaren. Detta kan antingen åstadkommas genom registrering för en färdig bloggtjänst, eller också ser man till att ett bloggverktyg finns installerat på den server där man vill ha sin webbplats. Om så önskas kan man självklart även skriva sig en egen bloggmotor förhållandevis enkelt, eftersom det enda som behövs är inmatning, lagring och visning, något som går att göra väldigt spartanskt.

Ibland talar man om olika slags bloggar beroende på vad bloggarna tekniskt innehåller. Det finns flera olika typer av bloggar förutom de klassiska, textbaserade. Fotobloggar och Videobloggar är exempel på detta. Vanligast är att man bloggar från sin dator men det har också blivit vanligare att blogga från mobiltelefon, så kallad mobilbloggning eller mobloggning.
 

Hur man följer bloggar

Bloggar kan hittas på många sätt. Förutom i en vanlig sökmotor kan bloggar nås genom särskilda bloggsöktjänster, eller hittas genom portaler. Vissa portaler fungerar som kataloger över enskilda bloggar, andra är listor över enskilda inlägg. Många portaler bygger på att den som skriver bloggen själv förser portalen med information om sin blogg och när den uppdateras, samt ibland anger en kategori till sina egna inlägg.

Alla bloggar kan givetvis besökas med en vanlig webbläsare, men om man följer många bloggar lönar det sig att prenumerera på uppdateringarna med hjälp av en RSS-läsare. Sådana finns i två former: antingen laddas alla inläggen ner med hjälp av ett särskilt program, eller så besöker man en webbsida där man har lagt bokmärken till de bloggar man vill följa. Ibland är den tjänst där man kan läsa andras bloggar också sammankopplad med en tjänst där man själv kan publicera sin blogg.

Det går också att följa ett sökord i bloggosfären genom att använda olika tjänster. Technorati och Googles Blogsearch har RSS-flöden för de sökningar man gör.
 

Källor

  1.  ”Frågor och svar, lista, version 27 – Fråga 143”. Svenska datatermgruppen. Läst 13 mars 2010.
  2.  Sifry, Dave (5 april 2007). ”The State of the Live Web, april 2007”. Technorati.
  3.  ”Blog – definition, information, sites, articles”. Marketingterms.com. Läst 4 oktober 2010.
  4.  svenskaakademien.se – Ny upplaga av Svenska Akademiens ordlista (SAOL)
     

Läs mer om:
Marknadsföring
Banner
Sociala medier

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar