Blandfond

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Hur fördelningen mellan aktier och räntepapper är, framgår av fondbestämmelserna. Fördelningen kan därför skilja sig åt mellan olika blandfonder. Allteftersom förutsättningarna ändras på marknaden, kan förvaltaren styra fördelningen till de marknader där tillväxten bedöms bli bättre. Fondens fördelning mellan räntebärande värdepapper och aktier och dess placeringsinriktning skall också klart framgå av den informationsbroschyr som förvaltaren ger ut.

I likhet med räntefonder och aktiefonder kan man inte på förhand veta hur stor den framtida avkastningen blir. En placering i en blandfond är ett bra alternativ för den som vill ha högre avkastning än vad räntefonder ger men inte fullt ut vill acceptera riskerna som är förknippade med aktiefonder. Både avgifter och risknivåer ligger i regel på en nivå som är något lägre än för en ren aktiefond.

Läs mer om:
Fondsparande

Källa
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå

Lämna en kommentar