Bostadsbidrag

Bostadsbidrag är ett statligt behovsprövat ekonomiskt stöd till hushåll som ges som bidrag till kostnaden för bostad.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

I Sverige kan man få bostadsbidrag om man har barn, är pensionär, eller är mellan 18 och 29 år.

Alla bidrag är olika stora och beräknas med hänsyn till dessa tre punkter:

  • hur många personer som bor i hushållet
  • bostadskostnad och bostadsyta
  • inkomst och förmögenhet.

Bostadsbidraget är tillsammans med barnbidrag ett av de viktigaste stöden till barnfamiljer, eftersom barnfamiljer i Sverige betalar samma skatt som barnlösa.

För pensionärer finns formellt två olika former av bostadsbidrag, Särskilt bostadstillägg för pensionärer samt äldreförsörjningsstöd. Den som söker bostadstillägg söker dock automatiskt även äldreförsörjningsstöd. I stort sett samma regler gäller för äldreförsörjningsstödet som för särskilt bostadstillägg.[1]Från 1 januari 2010 är det Pensionsmyndigheten som har hand om detta, [2]

Personer som inte har så stor inkomst och är mellan 18-29 år har ofta rätt till bostadsbidrag. Personer med barn i hushållet kan få bostadsbidrag oavsett ålder. På Räknautbostadsbidrag har Försäkringskassan skapat ett snabbtest som visar om man har rätt till ersättning samt ett preliminär månadsbelopp.

Noter

  1.  https://www.fk.se/fakta/bostadstillagg/index.php
  2.  https://www.pensionsmyndigheten.se/

Läs mer om:
Privatekonomi

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar