Bostadsrätt

Bostadsrätt, även kallad insatslägenhet, är en upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening, en typ av kooperativ, äger rätten att nyttja bostadslägenhet, lokal eller småhus mot ersättning för obegränsad tid under förutsättning att de förpliktelser man har mot föreningen uppfylls.[1]Bostadsrättshavaren äger inte fastigheten, utan förvärvar en andel i bostadsrättsföreningen, som i sin tur äger fastigheten.[2] På fastigheten kan det finnas flerbostadshus eller småhus; i det senare fallet brukar föreningen äga ett flertal hus och kan även kallas småhusförening. Som beräkningsgrund för årsavgiften används vanligen insats eller andelstal. Andelstalet talar om bostadsrättens andel av föreningens tillgångar och skulder.[3]

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Endast bostadsrättsföreningar får upplåta bostadsrätt. Sedan föreningen upplåtit bostadsrätt kan bostadsrättshavaren överlåta bostadsrätten (vilket de flesta dock felaktigt kallar att ”sälja lägenheten”) för att återfå insatt kapital. Innehavaren av en bostadsrätt har rätt att låta bostadsrätten återgå till föreningen. Om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter gentemot föreningen kan bostadsrätten förverkas. Föreningen kan sedan bjuda ut bostadsrätten på den öppna marknaden.[1] En förening kan sälja av småhus (friköp) men ännu kan bara nybyggd fastighet bara styckas upp till enskilda ägarlägenheter, genom lag om tredimensionell fastighet från 2009, men justitedepartementet uppgav 2011 att den möjligheten ska övervägas.[4]

Den lag som i huvudsak reglerar det som rör bostadsrätter är bostadsrättslagen. Enligt SCB (Statistiska centralbyrån) fanns år 2009 762.000 lägenheter med bostadsrätt, en ökning med 51 procent sedan 1990.

Noter

  1.  [a b] ”Bostadsrättslag (1991:614)”. lagen.nu. 1991-05-30. Läst 2011-03-10.
  2.  ”Styrelseinformation bostadsrättsföreningar”. fastighetspartner.se. 2009. Läst 2011-03-10.
  3.  ”Bobättre ordlista”. bobattre.se. 2009. Läst 2011-03-10.
  4.  ”Justitedepartementet om ägarlägenheter”. Läst 2013-01-20.

Läs mer om:
Bostadsrättsförening

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar