Bulvan

Bulvan är en fysisk eller en juridisk person som för annans räkning, i eget namn, företar rättshandling som uppdragsgivaren själv föredrar att inte utföra. Skillnaden jämfört med en kommissionär är att det ligger i huvudmannens intresse att dölja att det är han som är huvudman. Detta intresse kan bero på att huvudmannen av ett eller annat skäl inte vill figurera i en affär eller stå som ägare. Ibland kan det bero på att huvudmannen är belagd med näringsförbud. Föräldrar kan ibland registrera bilar på ett av sina underåriga barn som då blir bulvan för föräldern.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I Sverige regleras bulvanskap vid kringgående av jordförvärvslagen (1979:230) genom lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden. Sådant bulvanskap straffas med böter eller fängelse i högst ett år.

Andra betydelser
I Sverige har beteckningen bulvan använts för skyltdockor och fågelattrapper. Bulvan kallades även en uppstoppad docka som man i det militära kunde öva sabelhugg eller bajonettfäkting på.

Några bra tips innan du läser vidare

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Etymologi
Ordet bulvan lär ha sina rötter i lettiskans bulwâns (vette, lockfågel), som i sin tur kommer från ryskans bolván, (huvud, tölp, kloss) serbokroatiska balvan (avgudabild, bjälke, timmerstock). Tyska språket använder ordet, balban som jaktterm.

Läs mer om:
Kommissionär

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare..

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Lämna en kommentar