Business Intelligence

Business Intelligence (BI), är ett samlingsbegrepp för färdigheter, teknologier, applikationer, processer och metoder för organisationer att bättre förstå sin verksamhet och sin omvärld. Grovt kan området indelas i informationshanteringssystem respektive analytiska processer.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

BI som informationshanteringssystem omfattar områden som Business performance management, Corporate performance management, Enterprise performance management, Operational performance management, yield management.

Då Business Intelligence avser de analytiska processer kan det sägas vara synonymt med CI, Competitive intelligence, vilket tydligare fokuserar på en organisations analys av affärsomgivningen där eventuellt stöd från IT-system har en underordnad roll. CI-begreppet omfattar områden som omvärldsanalys, omvärldsbevakning, marknadsanalys, kundanalys och konkurrentanalys. I avhandlingen Myten om det rationella flödet samlas samtliga dessa termer under begreppet Organiserat underrättelsearbete.

Business Intelligence syftar ofta till att stödja beslutsfattande. Ett BI system kan även således kallas för ett beslutsstödsystem.

En av de tidigaste referenserna till Business Intelligence är ett arbete av forskare vid IBM från 1958, där det talas om Business Intelligence System. Ett Business Intelligence System refererar till teknologi för att stödja Business Intelligence med hjälp av automatiserad datorkraft.

Howard Dresner, en forskningsanalytiker på Gartner, definierade 1989 Business Intelligence som ett samlingsbegrepp för idéer och metoder för att förbättra företags beslutsfattande genom användningen av fakta-baserade stödsystem.

Tidiga praktiker i Sverige är till exempel Anders och Britt Wallgren som på 90-talet arbetade som konsulter åt flera svenska företag och även skrev artiklar i ämnet statistik och affärssystem.
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar