Datainspektionen

Datainspektionen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har till uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter och för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.[1]
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Historik

Datainspektionen bildades 1973 för att övervaka den särskilda datalag som trädde i kraft den 1 juli samma år. Datalagen ersattes successivt under åren 1998–2001 av personuppgiftslagen, som i dag är grunden för myndighetens verksamhet.

Generaldirektörer och chefer

Claes-Göran Källner 1973–1977
Jan Freese 1977–1986
Mats Börjesson 1986–1989
Stina Wahlström 1989–1992
Anitha Bondestam 1992–1998
Ulf Widebäck 1998–2004
Göran Gräslund 2004–2013
Kristina Svahn Starrsjö 2013–
 

Verksamhet

Datainspektionen ska särskilt inrikta sin verksamhet på att informera om gällande regler samt ge råd och hjälp åt personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen. Myndigheten ska följa och beskriva utvecklingen på IT-området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik.[1]

Datainspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet i frågor om kreditupplysning och inkasso.[2]
 

Organisation

Datainspektionen finns i Stockholm och sorterar under Justitiedepartementet.

Datainspektionen är en enrådighetsmyndighet,[3] som leds av en generaldirektör.[4] Vid myndigheten finns även ett insynsråd.[5]
 

Datainspektionens författningssamling

Datainspektionens författningssamling innehåller av inspektionen utgivna föreskrifter och allmänna råd.

Generaldirektör sedan den 1 juni 2013 är Kristina Svahn Starrsjö.
 

Källor

  1.  [a b] 1 § förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen.
  2.  2 § förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen.
  3.  5 § förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen.
  4. 7 § förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen.
  5.  6 § förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen.
     

Läs mer om:
Databrott
Avkodningslagen

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar