Egenavgifter

Den som bedriver näringsverksamhet ska själv betala in sin preliminärskatt och sina socialavgifter. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Egenavgifter är samlingsnamnet på de socialavgifter som företagaren själv betalar in till staten.

Företagare som bedriver näringsverksamhet i enskild firma har som regel F‑skattsedel. Det innebär att företagaren själv betalar sina skatter och socialavgifter (egenavgifter) varje månad.

Den som både har enskild firma och anställning ska ha både F- och A-skatt, s.k. FA-skatt. Då gör arbetsgivaren skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter på lönen som vanligt medan företagaren själv betalar skatten och egenavgifterna för näringsverksamheten. F-skattsedeln får endast användas i näringsverksamhet.

Är du delägare i ett handelsbolag ska du normalt ha särskild A-skatt(SA‑skatt), så att du själv betalar in skatt och egenavgifter på din del av vinsten i handelsbolaget. Om du är delägare i ett aktiebolag ska du normalt ha A-skatt.

Egenavgifter är samlingsnamnet på de socialavgifter som företagaren själv betalar in till staten. De ingående sociala avgifterna är:

  2016   2017
Ålderspensionsavgift 10,21 %   10,21 %
Efterlevandepension 1,17 %   0,70 %
Sjukförsäkringsavgift 4.94 %   4,44 %
Arbetsskadeavgift 0,30 %   0,20 %
Föräldraförsäkring 2,60 %   2,60 %
Arbetsmarknadsavgift 0,10 %   0,10 %
Allmän löneavgift 9,65 %   10,72 %
Summa 28,97 %   28,97 %

Personer som är födda 1938–­1951 betalar särskild löneskatt och ålderspensionsavgift med 6,15 % +10,21 %, d.v.s. 16,36 %. 

Personer som är födda 1937 och tidigare betalar särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet med 6,15 %. 

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter.

Egenavgift – schablonavdrag

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 % på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1938 -1951 får du göra schablonavdrag med 15 %.

Är du född 1937 och tidigare får du göra schablonavdrag med 6 %.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20 %.

Lämna en kommentar