Filial

Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

I dagligt tal pratar vi ibland om att svenska företag har ”filialer” på en annan ort i Sverige. Den typen av filialer kan inte registreras hos Bolagsverket eller hos någon annan myndighet.

Korta fakta om filial

 • Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget.
   
 • Ett utländskt företag får bara ha en filial i Sverige.
   
 • Det utländska företaget ska utse en verkställande direktör att sköta verksamheten i Sverige.
   
 • Det är den verkställande direktören som företräder filialen och som ska anmäla den för registrering till Bolagsverket.
   
 • Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i samband med verksamheten i Sverige.
   
 • Filialen har inget aktiekapital, utan dess tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets totala förmögenhetsmassa.
   
 • En filial ska ha en egen bokföring. Bokföringen ska vara skild från det utländska företaget.
   
 • Filialens räkenskaper och den verkställande direktörens förvaltning ska, när det krävs, granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor.
   
 • När Bolagsverket har registrerat filialen får den ett svenskt organisationsnummer.
   

Läs mer om:
Företagsformer

Källa:
Bolagsverket

Lämna en kommentar