Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik är ett begrepp för metoden för att nå så goda resultat som möjligt i en förhandling, till exempel en affärsförhandling. En skicklig förhandlare har en väl utarbetad förhandlingsteknik. Psykologi är en viktig del i förhandlingstekniken, men det krävs också en väldefinierad och väl genomförd process - förhandlingsprocessen - det vill säga stegen förberedelser till avslut. Förberedelser är den första fasen. Processen kan sedan delas upp i tre steg och en uppföljning:
Steg 1: Öppning och identifiering av gapet mellan parterna,
Steg 2: Snäva in gapet, eftergifter,
Steg 3: Avslutning,

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

I begreppet förhandlingsteknik inkluderas inte bara det som händer kring förhandlingsbordet utan även händelser runt omkring, som exempelvis förberedelser, affärsmässiga avväganden och konsekvenser av någons agerande. Inom utbildning i förhandlingsteknik idag läggs en stor vikt vid att nå lösningar som gagnar samtliga parter – sk ”win-win”. Balanseffekter kan annars leda till att den part som anser sig nedförhandlad tar igen detta på något sätt som de förfogar över – t ex senare förhandling, sämre kvalitet el dyl.
 

Läs mer om:
Försäljning
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar