Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag är i Sverige det ord som i lag om offentlig upphandling används för att beskriva det dokument som innehåller förutsättningarna för upphandlingen. Av förfrågningsunderlaget skall (åtminstone) framgå vad som köps och vilka krav som ställs på det som köps. Dessutom skall framgå hur man lämnar anbud och hur jämförelsen av anbuden kommer att gå till.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Förfrågningsunderlag används även vid privat upphandling. Vid upphandling av byggentreprenader innehåller förfrågningsunderlaget i allmänhet ritningar, beskrivningar, mängdförteckningar (ibland) och administrativa föreskrifter. De vanligaste upphandlingsformerna när man ska anlita byggare är totalentreprenad, generalentreprenad och delad entreprenad. Vid totalentreprenad åtar sig byggaren att ansvara för både projektering och genomförande. Vid generalentreprenad åtar sig entreprenören all byggverksamhet men inte projektering och vid delad entreprenad har byggherren/beställaren direkt avtal med samtliga entreprenörer som i sin tur ansvarar för respektive delentreprenad.
 

Läs mer om:
Offentlig upphandling
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar