Generalklausul

Generalklausul är en lagregel som är allmänt hållen för att kunna täcka in förhållanden som är svåra att förutse av lagstiftaren men som kan betraktas som olagliga enligt lagens anda. Den ger domstolarna en viss frihet att döma utifrån det enskilda fallet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Generalklausul finns i skattelagstiftningen i avsnittet om skatteflykt.

Generalklausul finns även i avtalslagen och avser avtalsbestämmelser som är uppenbarligen orimliga eller oskäliga att följa på grund av tro och heder.

Generalklausul står även att finna i 25 kap 12 § Offentlighets- och sekretess-lagen och även i 10 kap 27 § Offentlighets- och sekretesslagen.
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar