Goodwill

Goodwill är en term inom företagsekonomin för värden i ett företag som överstiger det bokförda värdet på företagets tillgångar (eget kapital). Vid köpet av ett företag kan goodwill förklaras av bland annat ett välkänt varumärke, know-how, inarbetad kundkrets mera.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Exempel

Om företag A köper företag B som har en balansomslutning (dvs bokförda värdet av deras totala tillgångar) på 100, och för det betalar 120, kommer företag A att boka en goodwill-post i balansräkningen på 20, för att de betalat mer än B:s bokförda tillgångar.

Goodwill-poster skrevs enligt svenska regler tidigare normalt av på mellan fem och tjugo år, men kunde enligt internationella regler inte skrivas ner om det så kallade Impairment Test visar att goodwillen inte har minskat.

Enligt IFRS/IAS (IAS36 samt IAS38) regelverk som trädde i kraft år 2005 så är det inte längre tillåtet att skriva av goodwill utan denna får endast skrivas ned. Alltså, tidigare avskrivning är nu ersatt med nedskrivning.
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar