Informationskällor

Tillgängliga informationskällor är många, från det egna företaget till köpta undersökningar av specialiserade undersökningsföretag. Internet har också blivit en viktig informationskälla på många olika sätt. 
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Några informationskällor:

Det egna företaget
Det finns en mängd information som kan hämtas ur alla de affärshändelser som företaget genomför. Från redovisningsdata och försäljningsdata går det att utläsa mycket. 

Leverantörerna
Företagets leverantörer kan säkert ge en hel del information. Nyheter som är på väg ut till marknaden är exempel på detta.

Återförsäljare och distributörer
Säljer ditt företag produkter som sedan vidareförsäljs från butik, gäller det att vara mycket lyhörd för vad butikspersonalen kan tala om. Hur bearbetar konkurrenterna återförsäljarna?

Affärsnätverk
Ett företags affärsnätverk består av många olika personer. Hit kan vi också räkna medlemskap i ett branschförbund. 

Undersökningsföretag
Det finns många företag som sysslar med marknadsundersökningar. Från det lilla företaget som utför telefonintervjuer på en lokal marknad till rikstäckande företag vilka kan intervjua 1000-tals personer.

Internet
Internet är utan tvekan den bästa informationskällan för ett litet företag när det gäller att skaffa grundfakta inom olika områden. Det är ganska enkelt att skaffa sig en bild av t.ex. ”vem som gör vad”. De allra flesta har idag en webbplats vilken oftast innehåller en hel del information.

Här följer exempel på källor där det går att få fram nyttig marknadsinformation:

 • Officiell statistik
 • Statistik från EU
 • Statistik från SCB
 • Konjunkturbedömningar och prognoser
 • Tidningar, facktidningar
 • Internet, TV
 • Affärsdatabaser
 • Läsa annonser, se på reklambudskap
 • Se på platsannonser
 • Läsa årsberättelser
 • Produktkataloger
 • Mässor
 • Fackböcker
 • Olika speciallisters uttalande, artiklar eller böcker
 • Kommunernas näringslivsenheter

Läs mer om:
Marknadsundersökning

Lämna en kommentar