Inhibition

Inhibition är inom juridiken ett beslut av en högre instans att inställa verkställighet av en dom eller ett beslut.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Inhibitionen innebär inte att domen eller beslutet upphävs, enbart att verkställigheten har skjutits upp. Ofta fattas beslut om inhibition om ett beslut har överklagats till högre rätt och det ännu är oklart om det kommer att verkställas efter överprövningen eller inte.

Exempel på inhibition finner man i en mängd lagar och författningar bland annat i 29 § förvaltningslagen[1], 50 kap 8 § rättegångsbalken[2] och 26 § lagen om domstolsärenden.[3]

Enligt 21 kap 5 § miljöbalken kan inhibition meddelas när tillsynsmyndighet förbjudit miljöfarlig verksamhet.[4] En förutsättning är att sökanden ställer godtagbar säkerhet för kostnad och skada.[5]

Noter

  1.  https://lagen.nu/1986:223#P29
  2.  https://lagen.nu/1942:740#K50P8
  3.  https://lagen.nu/1996:242#P26
  4.  https://lagen.nu/1998:808#K21P5
  5.  https://lagen.nu/1998:808#K21P5S2

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar