Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd (LAS), SFS 1982:80
LAS innehåller regler som skyddar den anställde i olika situationer. En hel del av de regler som finns i lagen går att ändra genom kollektivavtal. LAS  kan ses som en tvingande lag där en miniminivå är lagd för det som gäller.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Det väsentliga i lagen är det som reglerar:

  • anställningsform och anställningstid (tillsvidareanställning som är huvud- regeln, men att det även finns olika möjligheter till tidsbegränsad anställning)
  • att anställningsavtalet ska vara skriftligt och vad det minst måste innehålla
  • att uppsägning från arbetsgivaren måste vara sakligt grundad
  • uppsägningstidens längd
  • avsked bara kan tillämpas vid grov misskötsel
  • turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vad som gäller företrädesrätt vid återanställning

LAS omfattar inte arbetsgivarens familjemedlemmar och inte heller anställda i företagsledande ställning.

Lämna en kommentar