Makroekonomi

Makroekonomi är ”summan” av olika delar i mikroekonomin. Här ser och hanterar ekonomer helheten. Det pratas om BNP, antalet anställda i olika sektorer av industrin, vart räntan är på väg och vad det är som påverkar den, hushållens samlade förmögenhet och skuldsättning, vad som händer om pensionssystemet förändras eller om barnbidragen höjs. I makroekonomin beskrivs ”summan” av företags produkter och tjänster på olika sätt som exempelvis den totala exporten eller importen och hur den påverkar ekonomin. Vad som händer i ekonomin då värdens energiförsörjning påverkas av olika händelser. Makros är grekiska och betydelsen är ungefär detsamma som stor.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Varför jobb och tillverkning flyttar mellan olika länder beror naturligtvis på olika länders fördelar i förhållande till varandra. Det kan vara billig arbetskraft relativt ett annat land, vilket inte med automatik betyder att de som finns ”i låglöne- landet” har en sämre levnadsstandard utan det måste ses till vad annat kostar i det landet. Andra orsaker till verksamhetsflytt kan vara skatter, brist på kompetent personal, önskan om att vara nära en ny marknad eller nära en råvaruresurs. Hur dessa ”fördelar” beskrivs och jämförs hanteras i området makroekonomi.

Andra exempel som beskrivs inom makroekonomi är priser och inflation, valutakurser, pengar och definitionen på begreppet pengar, ränta, multiplikator- effekt, full sysselsättning och arbetslöshet, tillväxtteorier.

Läs mer om:
Företagsekonomi
Mikroekonomi och makroekonomi

Lämna en kommentar