Marginal

Företag som arbetar med varuhandel räknar med pålägg och marginal. Den direkta kostnaden är varukostnaden medan övriga kostnader är indirekta och brukar kallas rörelsekostnader. Vid priskalkylering gör företaget (oftast en butik) ett pålägg för rörelsekostnaderna samt önskad vinst ovanpå varukostnaden. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Marginal

Alla varuhandelsföretag använder begreppet marginal. Marginalen kan beräknas på en enskild vara, en varugrupp eller för hela företaget (butiken). Marginalens storlek varierar kraftigt mellan olika branscher. Marginalen eller bruttovinsten som den också kallas är ett lönsamhetsmått och visar hur bra det har gått för företaget, en varugrupp, vara etc. 

Marginalen i kronor anges som försäljningsintäkten minus varukostnaden. 

Marginalen i % (marginalprocent) är marginalen i kronor satt i förhållande till försäljningsintäkten.

Marginalen ska täcka företagets rörelsekostnader (löner, hyra, reklam etc.) och önskad vinst.

Läs mer om:
Kalkylering

Lämna en kommentar