Medbestämmandelagen

Medbestämmandelagen (MBL), SFS 1976:580
Syftet med Medbestämmandelagen är att de anställda (via sina fackliga före- trädare) ska få en insyn i viktiga förändringar som sker i företaget och få vara med och deltaga i viktiga beslut. MBL är en ramlag, vilket innebär att hur medbestämmandet rent konkret ska gå till får ske genom att ett medbe- stämmandeavtal skrivs mellan parterna (oftast ingående i kollektivavtalet). De viktigaste delarna i lagen är:

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
 • föreningsrätt för både arbetstagare och arbetsgivare
   
 • rätt till medbestämmandeförhandlingar
   
 • information och insyn
   
 • kollektivavtal
   
 • medbestämmanderätt genom kollektivavtal
   
 • bestämmanderätt om tvist om tolkning av avtal
   
 • facklig vetorätt
   
 • fredsplikt
   
 • varsel

Lämna en kommentar