Methods-time measurement

MTM, förkortning för Methods-time measurement, Metod-Tid-Mätning är en managementmetod för att optimera tidsåtgången för en bestämd arbetsuppgift, främst inom industrin, genom att bryta ner uppgiften i nödvändiga optimerade rörelser och bestämma tidsåtgången för varje optimerad rörelse.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Den totala tiden för den samlade mängden optimala rörelser som behövs för att slutföra en arbetsuppgift benämns då standardtiden och är den tid en väl utbildad och erfaren arbetare behöver för att slutföra arbetsuppgiften. Standardtider enligt MTM ger enligt teorin pålitlig information om arbetares effektivitet och förväntad produktionskapacitet över en bestämd tidscykel.

MTM publicerades 1948 i USA och vann snabbt spridning i flera länder, bl.a. Sverige. Sedan 1980 har intresset för MTM inom svensk industri minskat, vilket sammanhänger med att den ökade automatiseringen ofta gjort MTM överflödig. Till MTM-föreningen i Norden är 35 företag (bl.a. Electrolux) anslutna. Totalt torde cirka 100 svenska tillverkande företag använda MTM som mätmetod.

Utanför den tillverkande industrisektorn finns sjukvårdssektorn och transport-sektorn, som viktiga tillämpningsområden för MTM.

Även trafiksäkerhetsforskningen har användning för MTM. (Människa-Maskin-Interaktion inklusive Förare-Fordon-Interaktion).

Källor: Maynard´s Industrial Engineering Handbook

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar