Methods-time measurement

MTM, förkortning för Methods-time measurement, Metod-Tid-Mätning är en managementmetod för att optimera tidsåtgången för en bestämd arbetsuppgift, främst inom industrin, genom att bryta ner uppgiften i nödvändiga optimerade rörelser och bestämma tidsåtgången för varje optimerad rörelse.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Den totala tiden för den samlade mängden optimala rörelser som behövs för att slutföra en arbetsuppgift benämns då standardtiden och är den tid en väl utbildad och erfaren arbetare behöver för att slutföra arbetsuppgiften. Standardtider enligt MTM ger enligt teorin pålitlig information om arbetares effektivitet och förväntad produktionskapacitet över en bestämd tidscykel.

MTM publicerades 1948 i USA och vann snabbt spridning i flera länder, bl.a. Sverige. Sedan 1980 har intresset för MTM inom svensk industri minskat, vilket sammanhänger med att den ökade automatiseringen ofta gjort MTM överflödig. Till MTM-föreningen i Norden är 35 företag (bl.a. Electrolux) anslutna. Totalt torde cirka 100 svenska tillverkande företag använda MTM som mätmetod.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Utanför den tillverkande industrisektorn finns sjukvårdssektorn och transport-sektorn, som viktiga tillämpningsområden för MTM.

Även trafiksäkerhetsforskningen har användning för MTM. (Människa-Maskin-Interaktion inklusive Förare-Fordon-Interaktion).

Källor: Maynard´s Industrial Engineering Handbook

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar