Mikroekonomi

Ordet mikro har sitt ursprung från grekiskans mikros och betyder ungefär liten. Därför handlar mikroekonomi om ”de små delarna” i ekonomin. Varför du och jag reagerar på olika sätt, varför ett företag bestämmer sig för att investera, hur inköpen ska utföras effektivt, på vilket sätt en reklamkampanj ska utföras, hur företag hanterar anställningar, söker finansiell hjälp, sköter sin bokföring och så vidare. Det bygger i grunden på de beslut vi som konsumenter fattar. Varför fattar vi de besluten?

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Det finns en hel del teoretiska modeller som används för att förklara olika delar inom mikroekonomin. Formler och kurvor som visar vad som sker vid olika händelser. Vi pratar om utbudskurvor och efterfrågekurvor och om jämvikts- lägen. Hur dessa fungerar på en marknad av exempelvis fri konkurrens. Varje enskild konsument har alltid möjlighet att göra val, att köpa eller inte köpa alternativt välja mellan olika varor eller tjänster. Priset kan vara en del som påverkar valet, inkomsten en annan faktor. En annan viktig faktor i vårt val är de preferenser vi har d.v.s. smak som exempelvis olika modepreferenser, att vilja bli placerad i en grupp utifrån våra val, vår moraluppfattning med mera.

Något som man också brukar beskriva är substitutionseffekter. Enklast är väl att tänka på mat. Ökar någon vara kraftigt i pris så byter de flesta den mot något annat. Men det kan ibland krävas en hel del innan en konsument byter, tänk på kaffe. Här kan vi prata om olika priselasticitet.

Det finns även en marknad för arbetskraft och kapital. I detta fall är det företaget som är köparen. Olika ”mängder” och ”pris” på detta påverkar självfallet hur stor mängd som produceras av olika varor och tjänster.

Läs mer om:
Företagsekonomi

Lämna en kommentar