Nollpunkten

Nollpunkten (på engelska break-even point) är då företagets intäkter och kostnader är lika stora. Vid nollpunkten går det att utläsa vilken försäljningsvolym företaget måste uppnå för att alla kostnader ska vara täckta. Är volymen högre kommer företaget att visa vinst, är den lägre visar företaget en förlust.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Hur nollpunkten beräknas

Normalt säljer ett företag fler produkter än bara en vilket innebär att det är nollpunktsomsättningen i kronor som blir den intressanta kunskapen. Låt oss dock visa hur både nollpunktsvolymen och nollpunktsomsättningen beräknas.

Om vi har en försäljning av en produkt kan vi använda följande formel för att beräkna nollpunktsvolymen:

Vi kan också räkna ut nollpunktsvolymen på detta sättet:

Svaret vi får genom att använda någon av dessa formler är hur många av något (en produkt) som behöver säljas för att företagets intäkter och kostnader ska vara lika stora.

Har företaget fler produkter som det säljer är det nollpunktsomsättningen vi vill veta:

Följande exempel från en liten servicebutiks budgeterade försäljning under ett år kan förklara formeln ovan. Ägaren till servicebutiken är intresserad av att veta var gränsen går då butiken börjar gå med vinst.

Läs mer om:
Kalkylering
Investeringskalkylering

Lämna en kommentar