Omkostnad

Omkostnad, eller indirekt kostnad, är en kostnad som inte direkt kan hänvisas till en specifik kostnadsbärare. Begreppet används bland annat inom kalkylering och bokföring. Dess motsats är en direkt kostnad.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Översikt

Vad som räknas som direkt och indirekt kostnad kan variera beroende på verksamhet och perspektiv. Exempel på omkostnader, med tillverkande företag i fokus, kan vara:

  • Materialomkostnader (MO): Exempelvis inköpsomkostnader, lagerkostnader och svinn. För handelsföretag kallas dessa ofta för varuomkostnader istället.
  • Tillverkningsomkostnader (TO): Kan vara lokalkostnader, räntekostnader, energi och andra kostnader som kan vara svåra att fördela på tillverkade produkter direkt.
  • Administrativa omkostnader (AO): Kostnader för bokföring och ledning, med mera. Den här typen av omkostnader uppstår i alla företag.
  • Försäljningsomkostnader (FO): Bland annat marknadsanalys, marknadsföring och försäljning. Även denna typ av kostnader uppstår i alla företag.
  • Affärsomkostnader (AFFO): Samlingsbegrepp för AO och FO tillsammans.

Källor

  • Andersson, Göran (2001) [1983]. Kalkyler som beslutsunderlag (utgåva 5:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-01910-6
  • Johansson, Sven-Erik; Lars A. Samuelson (1997). Industriell kalkylering och redovisning (utgåva Upplaga 9:1). Stockholm: Norstedts Juridik. ISBN 91-39-00190-3

Läs mer om:
Kalkylering

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar