Ordningsbot

Ordningsbot är ett förenklat sätt att fastställa ett straff genom ett föreläggande.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Föreläggande av ordningsbot får utfärdas av åklagare, polisman, tulltjänsteman eller kustbevakningstjänsteman.[1]

Ett föreläggande ska innehålla

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 1. den misstänktes namn
 2. brottet med angivande av tid och plats för dess begående samt övriga omständigheter som behövs för att känneteckna det
 3. det straff och den särskilda rättsverkan, som föreläggs den misstänkte.[2]

En ordningbot kan endast utfärdas om brottet är erkänt och det endast är förskrivet penningböter som påföljd för brottet.

När ordningsboten utfärdats och den som begått brottet undertecknat har ordningsboten vunnit laga kraft.[3]

Föreläggande av ordningsbot får icke utfärdas,

 • om den misstänkte förnekar gärningen,
 • om i föreläggandet ej upptagas alla brott av den misstänkte, vilka enligt polismannens vetskap föreligga till bedömning, eller
 • om det föreligger anledning att anta att talan om enskilt anspråk kommer att föras.[4]
   

Ordningsbotskatalog

Riksåklagaren har beslutat om ordningsbot för vissa brott med stöd av 48 kap 14 § rättegångsbalken.[5]

För brott mot

 • 2 kap trafikförordningen (1998:1276) 
 • fordonsförordningen (2009:211) 
 • vägtrafikregisterlagen (2001:556) 
 • vägtrafikregisterförordningen (2001:650) 
 • körkortslagen (1998:488) 
 • körkortsförordningen (1998:980) 
 • lagen (2006: 263) om transport av farligt gods
 • 16 kap brottsbalken bil 16 (offentlig urinering)
 • ordningslagen (1993:1617) (bland annat otillåten spritförtäring vid
 • offentlig tillställning)
   

Betalningsvilja

Enligt statistik som Rikspolisstyrelsen tog fram åt Ekot 2012 struntade många att betala böter utfärdade för brott mot kommunala ordningsregler (lokala föreskrifter). Mer än var tredje som bötfälldes för att ha druckit alkohol på offentlig plats betalade aldrig sin bot.[6]

Noter

 1.  https://lagen.nu/1942:740#K48P20
 2.  https://lagen.nu/1942:740#K48P17
 3.  https://lagen.nu/1942:740#K48P9
 4.  https://lagen.nu/1942:740#K48P15
 5.  https://lagen.nu/1942:740#K48P14
 6.  Alexander Gagliano. ”Få betalar ordningsböter”, Ekot, 12 juni 2012. Läst den 12 juni 2012.

Läs mer om:
Strafföreläggande
Böter

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar