Patientskadelagen

Patientskadelagen (1996:799) innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en patientförsäkring.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ersättning lämnas för personskada om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av

  • undersökning, vård eller behandling om skadan kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom att ett annat mindre riskfyllt, tillgängligt förfarande valts
  • fel hos den medicintekniska produkt eller sjukvårdsutrustning, som använts, eller felaktig hantering därav
  • felaktig diagnostik
  • överföring av smittämne, som lett till infektion
  • olycksfall i samband med undersökning, vård eller behandling, under sjuktransport, i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  • förordnande eller utlämnande av mediciner i strid med föreskrifter eller anvisningar

Patientskadeersättning lämnas inte om

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

  • skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostik eller behandling av en sjukdom eller skada, som utan behandling är livshotande eller leder till svår invaliditet
  • skadan orsakas av läkemedel som har förordnats eller lämnats ut enligt föreskrifter eller anvisningar

I lagen finns också bestämmelser om hur ersättningen bestäms, vårdgivarens försäkringsskyldighet, förening för försäkringsgivare, försäkringsavgift, patient-skadenämnd, skadestånd, återkrav och preskription.

 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar