Pay-Off-metoden

Pay-Off-metoden (eller Pay-back-metoden) är en enkel investerings- kalkyl som enbart går ut på att se hur lång tid det tar att få tillbaka (tjäna in) det som företaget investerat.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Pay-Off-metoden sätter återbetalningstiden i fokus. Man bortser från kal- kylräntan och det enda som beräknas är hur snabbt investeringen blir betald utifrån de årliga inbetalningsöverskotten. Återbetalningstiden får företaget fram genom att grundinvesteringen sätts i relation till det årliga inbetalnings- överskottet.

Finns flera investeringsalternativ att välja på är det det alternativ som har kortast återbetalningstid som ska väljas. En nackdel med metoden är att den gynnar kortsiktiga investeringar.

Läs mer om:
Kalkylering
Investeringskalkyl
Investeringsberäkning
Nuvärdemetoden
Annuitetsmetoden
Slutvärdemetoden
Pay-Off-metoden

Lämna en kommentar