Investeringskalkyl

Ett företag investerar normalt för att bibehålla eller öka sin kapacitet. Genom att investera vill företaget åtminstone ha kvar den lönsamhet man har - helst vill naturligtvis företaget försöka förbättra den. En inves- tering får oftast ekonomiska konsekvenser under flera år.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Förutom att investera i anläggningstillgångar kan företaget investera i t.ex. miljö och personal. I detta avsnitt kommer vi enbart att beskriva kalkyler och beräkningar som handlar om anläggningstillgångar.

Olika investeringsbehov

För ett nystartat företag är investeringsbehovet stort. Allt som företaget behöver för att driva verksamheten måste anskaffas. Förutom ägare och eventuell personal är det i följande typ av anläggningstillgångar som investeringar sker

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 • inventarier
 • maskiner
 • fastigheter/lokaler

Etablerade företag har olika investeringsbehov. De behöver investera i nya maskiner, inventarier, lokaler etc. för att kunna expandera. Investeringar behövs även för att ersätta utrustning m.m. som är helt eller delvis utslitet. Andra typer av investeringar kan vara i nya marknader, produktutveckling, reklamkampanjer, utbildning av personal, kvalitetsutveckling m.m.

Investeringar görs för att på olika sätt förbättra företagets möjligheter till överlevnad, expansion och förbättrad resultatutveckling.

Investeringar brukar delas in i följande investeringstyper:

 • Rationaliseringsinvesteringar
  Genom att på olika sätt investera i företaget försöker man sänka sina kostnader och på det sättet öka företagets lönsamhet.
   
 • Ersättningsinvesteringar (reinvesteringar)
  Dessa investeringar ersätter befintliga resurser (maskiner, lokaler etc.) med nya resurser för att företaget ska upprätthålla sin kapacitet.
   
 • Expansionsinvesteringar (nyinvesteringar)
  Investeringar för att öka företagets kapacitet. Syftet är oftast att öka företagets lönsamhet.
   
 • Immateriella investeringar
  Investera i immateriella tillgångar såsom varumärket och ”goodwill”.
   
 • Finansiella investeringar
  Ett överskott i företaget kan placeras i värdepapper, aktier etc.
   
 • Strategiska investeringar
  Investeringar på längre sikt med syfte att stärka företaget. Exempel på strategiska investeringar kan vara utveckling av nya marknader och nya produkter (forskning och utveckling), ökad kunskap i företaget istället för att köpa konsulttjänster, kvalitetsstyrningsprogram, miljöförbättringar.

Ibland brukar man säga att investeringen är av offensiv eller defensiv karaktär. Investeringar av offensiv karaktär är sådana som görs för att företaget ska förbättra sin marknadsposition och öka konkurrenskraften. En defensiv investering görs för att företaget ska behålla sin position på marknaden.

En investering får alltid konsekvenser

När ett företag väljer att investera får det många gånger ganska stora ekonomiska konsekvenser. Förutom att det vid själva investeringstillfället krävs kapital (eget eller lånat) som kommer att bindas under en längre tid, påverkas likviditeten genom in- och utbetalningar. Under den tid som investeringen utnyttjas måste företaget uppskatta, kalkylera, framtida in- och utbetalningar samt eventuellt ett restvärde på investeringen.

Beroende på vilka kriterier företaget använder gäller det att komma fram till om investeringen är lönsam att göra eller inte utifrån dessa kriterier.

Innan investeringen görs

Innan en investering görs gäller det att ha tänkt igenom en del frågeställningar.

 • Vilket är problemet?
  Försök att klargöra problemet så tydligt som möjligt. Är det maskinens kapacitet som är problemet eller är det kvaliteten på produkterna? Fattas det lagerutrymme? Behöver företaget uppfylla något miljökrav? Är marknaden i tillväxt och vi har expansionsmöjligheter? Och så vidare.
   
 • Vilka alternativ finns?
  Går det att reparera/renovera befintlig utrustning? Kan vi leasa istället för att köpa? Går det att förändra produktionssätt, linjeutförande? Finns det andra leverantörer, konstruktioner? Kan vi senarelägga investeringen? Går det att köpa kapacitet, halvfabrikat, av någon annan? Och så vidare.
   
 • Vilka faktorer påverkar de olika alternativen?
  Personalen, behöver de utbildas? Krävs det nya medarbetare med kunskap som idag saknas på företaget? Vilka är kostnaderna för drift och underhåll för de olika alternativen? Krävs det mer golvyta, nya lokaler, för något av alternativen? Och så vidare.
   
 • Vilket alternativ ska väljas?
  Eventuellt får investeringskalkylarbetet göras på mer än ett alternativ.

Därefter vidtager arbetet med att ta fram en investeringskalkyl för att se vilka ekonomiska konsekvenser investeringen får.

Läs mer om:

Investeringsberäkning
Nuvärdemetoden
Annuitetsmetoden
Slutvärdemetoden
Pay-Off-metoden

Kalkylering
Grundläggande begrepp
Nollpunkten och resultatdiagram
Självkostnadskalkyl
Bidragskalkyl
Timkostnadskalkyl
Marginal i varuhandelsföretag
 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar