Slutvärdemetoden

En investerings värde ett valt antal år framåt, beräknad med en viss kalkylränta, kallas investeringens slutvärde.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Beräkning av en investerings slutvärde

Om du sätter in 10 000 kr på banken till 5 % ränta och vill veta vad du får ut om 10 år använder du slutvärdemetoden.

Tabell D ger då slutvärdefaktorn och du får

10 000 x 1,629 (10 år, 5 %) = 16 290 kr

För att räkna fram en investerings slutvärde görs beräkningen enligt ovan.

Exempel
Företaget investerar 500 000 kr i värdepapper under 8 år och med en garanterad ränta på 12 % per år. Hur stor blir investeringens slutvärde?

Beloppet som investeras är 500 000 kr

Räntesatsen är 12 %

Antalet år under vilket kapitalplaceringen löper är 8

Slutvärdet blir då:

500 000 x 2,476 (slutvärdefaktorn tabell D, 12 % och 8 år) = 1 238 000 kr
 
Läs mer om:

Investeringsberäkning
Nuvärdemetoden
Annuitetsmetoden
Pay-Off-metoden

Lämna en kommentar