Slutvärde

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

 

Slutvärde


Belopp som investeras – z kr
Räntesats – %
Antal år – n år
Slutvärdet av z kr som investerats i n år
Anm. Skriv siffrorna i en följd utan mellanslag.

       

Lämna en kommentar