Pay-Off-metoden

Pay-Off-metoden (eller Pay-back-metoden) är en enkel investerings- kalkyl som enbart går ut på att se hur lång tid det tar att få tillbaka (tjäna in) det som företaget investerat.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Ett enkelt beräkningssätt

Pay-Off-metoden sätter återbetalningstiden i fokus. Man bortser från kalkylräntan och det enda som beräknas är hur snabbt investeringen blir betald utifrån de årliga inbetalningsöverskotten. Återbetalningstiden får företaget fram genom att grundinvesteringen sätts i relation till det årliga inbetalningsöverskottet.

Finns flera investeringsalternativ att välja på är det det alternativ som har kortast återbetalningstid som ska väljas. En nackdel med metoden är att den gynnar kortsiktiga investeringar.

Exempel
Ett företag ska investera i en ny maskin för att tillverka en ny produktserie. Den grundinvestering som krävs är 500000 kr. I detta ingår maskin, installation och utbildning av operatörer. Företaget beräknar att produktserien ska tillverkas i 5 år och att maskinen efter nedmonteringskostnader ändå ska generera ett restvärde på 40000 kr. De årliga inbetalningarna beräknas till 240000 kr och kostnaderna för drift och underhåll till 30000 kr per år.

Hur lång blir Pay-Off-tiden?

Pay-Off-metoden

Grundinvestering 500000 kr

Driftsöverskott 240000 – 30000 = 210000 kr

Pay-off-tiden blir 500000/210000 = 2,4 år (avrundat)

Eftersom den ekonomiska livslängden är 5 år och återbetalningstiden är på ungefär halva tiden så är investeringen lönsam.
 
Läs mer om:

Investeringsberäkning
Nuvärdemetoden
Annuitetsmetoden
Slutvärdemetoden

 

Lämna en kommentar