Periodisering

För att ett företag ska kunna visa ett rättvisande resultat behövs att kostnader och intäkter fördelas på de perioder där de förbrukas respektive presteras. Att fördela en kostnad eller en intäkt kallas att periodisera. Normalt brukar en period vara en månad eller ett verksamhetsår. Det viktigaste ur resultatsynpunkt är att fördela kostnader och intäkter så att de hamnar på rätt verksamhetsår.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Om vi tar en hyreskostnad som exempel, där hyran betalas ett halvår i förskott i september, fås följande resonemang. Halva hyresutgiften gäller månaderna okt-dec medan den andra halvan av utgiften gäller jan-mars. Skulle företaget ta upp hela utgiften som en kostnad det första året blir resultatet sämre det året medan resultatet följande år blir motsvarande bättre. Ur resultatsynpunkt inte särskilt ”rättvist”. Motsvarande gäller företaget som får hyresintäkten. 

För företag med lager, till exempel ett varuhandelsföretag, gäller följande för att få fram varukostnaden för de förbrukade (sålda) varorna under verksamhetsåret (perioden).
 

  Varulager vid årets början
+ Inköp under året

= Sammanlagt varuvärde
Varulagret vid årets slut

= Årets varukostnad

För att klara av detta krävs en inventering av lagret vid årets slut.

Exempel
Företaget betalar sin hyresräkning två gånger per år. I september betalas hyra för perioden oktober till och med mars året där på. Hyresutgiften är 60 000 kr.

Företaget måste periodisera hyran. Det görs genom att 30 000 kr lyfts bort, periodiseras, från utgiftskontot hyreskostnader. De 30 000 kr som lyfts bort belastar sedan utgiftskontot hyreskostnader året därpå.

Läs mer om:
Bokföring
Bokföringens grunder
Bokföringens viktigaste begrepp
Bokföringsexempel
 

Lämna en kommentar